Minirel in Brussel over Europees standpunt

(tijd) - Premier Guy Verhofstadt (VLD) liet zich gisteren gaan in de Kamer na een vraag van de oppositie over de houding van België in het Europese asiel- en migratiebeleid. De oppositie verweet Verhofstadt dat er onenigheid in de regering zou bestaan over de te volgen piste. De federale minister van Binnenlandse Zaken, Patrick Dewael (VLD), en de minister van Justitie, Laurette Onkelinx (PS), stonden volgens CD&V en het Vlaams Blok niet op dezelfde lijn.