Advertentie
Advertentie

Minister Duquesne wil snellere en eenvoudigere asielprocedures

(tijd) - Minister van Binnenlandse Zaken Antoine Duquesne wil een drastische vereenvoudiging en versnelling van de asielprocedures nastreven. Daarbij zou er maar één beroepsmogelijkheid overblijven bij een gerechtelijke instantie. De minister maakt zich sterk dat dit kan zonder de rechten van de verdediging in het gedrang te brengen. Hij blijft er ook van overtuigd dat het in sommige gevallen nodig zal zijn over te gaan tot de gedwongen repatriëring van illegalen of afgewezen asielzoekers.De nieuwe PRL-excellentie op Binnenlandse Zaken organiseerde de afgelopen dagen met alle betrokkenen (mensenrechtenorganisaties, rijkswacht, overheidsdiensten, piloten, ...) een rondetafelconferentie over het asiel- en repatriëringsbeleid. De haast waarmee dat overleg georganiseerd werd, was vooral het gevolg van de weigering van de pilotenvereniging om nog mee te werken aan de gedwongen repatriëring van personen. De piloten protesteerden daarmee tegen het feit dat de rijkswacht een aantal procedureafspraken niet meer zou respecteren, wat volgens hen de veiligheid in het gedrang brengt.