Minister Flahaut: 'Gerechtelijk luik Hoog Comité van Toezicht naar Justitie'

BRUSSEL (tijd) - Minister van Ambtenarenzaken André Flahaut (PS) heeft woensdag in de Senaatscommissie Binnenlandse Aangelegenheden bevestigd dat de hervorming van het Hoog Comité van Toezicht gaat in de richting van een administratieve dienst. De gerechtelijke bevoegdheden van het Hoog Comité worden van Ambtenarenzaken naar Justitie overgeheveld, waar mogelijk een speciale 25ste brigade zal worden opgericht.Minister van Ambtenarenzaken Flahaut en administrateur-generaal Alain Canneel van het Hoog Comité van Toezicht pleitten in de Senaatscommissie voor een snelle hervorming van het Hoog Comité van Toezicht. Flahaut wil dat het parlement zich voor eind december over het dossier kan buigen. Zoals administrateur-taaladjunct Willy Vermeuelen in deze krant al verklaarde, is nu ook uit de toelichting van Flahaut en Canneel gebleken dat het de bedoeling is het Hoog Comité van Toezicht tot een administratieve dienst te hervormen. De gerechtelijke bevoegdheden zouden dan naar Justitie worden overgeheveld. Minister Flahaut sprak van de oprichting van een 25ste brigade.