Advertentie
Advertentie

Minister Kelchtermans effent pad naar private arbeidsbemiddeling

(tijd) - Met de goedkeuring van een voorontwerp van kaderdecreet van minister van Tewerkstelling Theo Kelchtermans effende de Vlaamse regering dinsdag het pad naar private arbeidsbemiddeling. Zij geeft daarmee uitvoering aan een conventie van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) van vorig jaar. Kelchtermans volgt in grote mate de aanbevelingen van de SERV (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen). De erkenningscommissies bij de SERV schaft hij niettemin af. De Vlaamse regelgeving voor arbeidsbemiddeling is grotendeels gebaseerd op de IAO-conventie uit 1948, die openbare diensten ter zake een monopolie geeft.