Minister Kelchtermans: 'Wees zuinig met water'

(tijd) - Door de aanhoudende droogte zijn de drinkwatervoorraden in Vlaanderen, met name in Limburg, drastisch geslonken. Daarom vraagt Vlaams minister van Leefmilieu Theo Kelchtermans zuinig om te springen met drinkwater. Vooral in de provincie Limburg, waar de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening instaat voor het grootste gedeelte van de drinkwaterproduktie en -distributie, wordt de toestand nijpend. Daarom vraagt minister Kelchtermans geen gebruik te maken van drinkwater voor volgende activiteiten: