Advertentie
Advertentie

Minister Martens: samenwerkingsdecreet verhoogt slagkracht OCMW-ziekenhuizen

(tijd/belga) - De commissie voor Gezin en Welzijn van het Vlaams Parlement keurde gisteren het ontwerpdecreet van minister van Welzijn Martens goed, dat het OCMW-ziekenhuizen makkelijker maakt samen te werken met particuliere instellingen. De meerderheidsfracties, CVP en SP, stemden voor; de oppositiepartijen onthielden zich. Martens zei dat zijn decreet OCMW-ziekenhuizen slagkrachtiger maakt.De goedkeuring van het ontwerpdecreet was mogelijk geworden door het compromis dat CVP en SP woensdag hadden gevonden over de participatie van een OCMW-ziekenhuis in een vereniging zonder winstoogmerk (VZW), met het oog op fusie met een privaat - in de praktijk katholiek - ziekenhuis (Tijd van 4 juni).