Minister Maystadt zet voor bankiers de puntjes op de "i'

BRUSSEL (tijd) - Tijdens de gewone algemene vergadering van de Belgische Vereniging der Banken (BVB) heeft minister Maystadt geantwoord op een aantal verzuchtingen van de banksektor. Goed nieuws is dat het aandelenbezit van de bank eindelijk voor ondertekening bij de koning ligt. Minister Claes heeft het KB terzake ondertekend. Een stukje wet waarvoor de banken nu al lang ijveren, wordt binnenkort een feit. Tijdens de toespraken was de snelheid van uitvoering van wettelijke teksten duidelijk het onderwerp van de dag. Minister Maystadt stelde dat ook de banksektor vertragingsmaneuvers niet schuwt.