Advertentie
Advertentie

Minister moetremgeld verplichten

(tijd) - Een aantal medische beroepsorganisaties vindt dat de minister van Sociale Zaken, Frank Vandenbroucke, de inning van het remgeld verplicht moet maken. De Apothekersbond, de Unie van Zelfstandige Kinesisten, het Vlaams Artsensyndicaat en het Vlaams Tandartsenverbond spreken zich daarvoor uit in een gezamenlijke mededeling. Het remgeld is het gedeelte van de medische kosten dat de patiënt uit eigen zak moet betalen. Het remgeld moet verhinderen dat patiënten te vaak of onnodig op doktersbezoek gaan. Volgens de medische beroepsorganisaties laten heel wat zorgverstrekkers het remgeld systematisch vallen, ongeacht de sociale achtergrond van de patiënt. De medische bonden wijzen erop dat de verplichte inning van het remgeld noodzakelijk is om overconsumptie tegen te gaan.