Advertentie
Advertentie

Minister Poncelet start nationaal debat over leger

BRUSSEL (tijd) - Minister van Landsverdediging Jean-Pol Poncelet gaf dinsdag in de bevoegde kamercommissie de aftrap voor een breed debat over de rol van het leger. Poncelet wil een antwoord op drie vragen. Wat is de opdracht van het leger, welke middelen moeten daar tegenover staan en hoe kan de band tussen het leger en de natie versterkt worden? Poncelet herhaalde alvast dat het leger na 1998 nieuwe middelen voor investeringen nodig heeft. Hij leek ook aan te sturen op een verdere personeelsafvloeiing.Ondanks de zo goed als afgeronde herstructurering van het leger, ingezet met het plan-Delcroix in 1993, blijven er volgens Poncelet knelpunten over. Volgens de minister is het 'meest nijpende' probleem dat van de vergrijzing in de strijdkrachten, als gevolg van de gebrekkige afvloeiing van het overtallige personeel. De bevriezing van de middelen op nog geen 100 miljard frank vormt een ander probleem. Hierdoor komt de deelname aan ontwikkelingsprogramma's en Europese samenwerkingsprogramma's in het gedrang. En tot slot is met de afschaffing van de dienstplicht ook de band tussen het leger en de bevolking verbroken.