Advertentie
Advertentie

Minister Smet geeft loonnorm meer rek

BRUSSEL (tijd) - Een loonnorm die rekening houdt met de verschillen in sectorale draagkracht, is vooralsnog niet aan de orde. De discussie over wat beschouwd moet worden als een stijging van de loonkosten, des te meer. Het zijn in de eerste plaats de sociale partners die dat debat moeten voeren. Maar voor het geval de regering zelf de knoop moet ontwarren: minister van Arbeid Miet Smet heeft een mening over wat binnen en buiten de loonnorm valt. Investeringen in vorming moeten niet verrekend worden. En ook inzake aanvullende pensioenen en de hervorming van de functieclassificatie kiest Smet voor een minimalistische definitie van de norm, die nog kansen biedt voor reële loonstijgingen.Federaal minister van Arbeid Miet Smet zegt het niet met zo veel woorden. Maar uit haar eerste interview na de vakantie valt op te maken dat ze nog weinig hoop koestert op geslaagde onderhandelingen over een nieuw interprofessioneel akkoord 1999-2000. De sociale partners moeten 'proberen', tenminste tot midden oktober. Maar de minister, en met haar de regering, bereiden zich voor op een minstens gedeeltelijke mislukking. Want 'idealiter zou het akkoord vóór eind november rond moeten zijn'.