Advertentie
Advertentie

Minister stelt verlenging mandaat baas Brussels financieel parket uit

(tijd) - Minister van Justitie Tony van Parys stelt de beslissing uit om het mandaat van eerste substituut Jean-François Godbille, baas van financiële sectie van het Brusselse parket, met drie jaar te verlengen. Deze beslissing lijkt een rechtstreeks gevolg van de heibel die er afgelopen zomer was rond het KB/KB Lux-dossier. Jean-Claude Leys, die met dit onderzoek van vermeende fraude belast is, werd het mikpunt van wat in zijn omgeving als een destabilisatiecampagne werd genoemd. Een Griekse zakenman, die door het Brusselse gerecht gezocht wordt, nam Leys op de korrel. Hij stelde onder meer dat de magistraat zijn ex-zakenpartners zou bevoordeeld hebben of dat hij geldsommen in het buitenland had staan. Aantijgingen die door Leys ontkend werden.