Minister Tavernier blijft op de vlakte over Nepal

(tijd) - De federale minister van Volksgezondheid, Jef Tavernier (Agalev), liet zich gisteren in de Kamer niet verleiden tot nieuwe uitspraken over de Nepal-affaire. De fractievoorzitter van de CD&V, Yves Leterme, wou van Tavernier weten of hij de houding van zijn collega van Buitenlandse Zaken, Louis Michel, nog altijd misplaatst vindt en of hij de regeringsbeslissing om wapens aan Nepal te leveren nog in vraag stelt.Tavernier herhaalde dat hij de beslissing van Michel pas eind augustus vernam en dat hij intussen over de grond van de zaak duidelijk zijn mening kenbaar maakte. Ik merk dat premier Verhofstadt en minister Michel in hun antwoorden nog steeds naar het artikel 7 van de wapenexportwet verwijzen. Dat artikel geeft Michel de individuele bevoegdheid over de exportbeslissing te oordelen.Verder ging Tavernier niet. Hij verwees naar de deontologische code van de ministerraad: Die code is voor mij een permanente inspiratiebron. Het eerste artikel stelt dat een regeringslid zich ervan moet onthouden ondoordachte of voorbarige verklaringen af te leggen waardoor zijn collegas in een moeilijk parket kunnen komen.De meerderheid verwierp de moties van aanbeveling van de oppositie over de wapenleveringen aan Nepal. De groenen steunden hun liberale en socialistische collegas. De twee groene fractieleiders, Muriel Gerkens (Ecolo) en Joos Wauters (Agalev), onthielden zich bij de stemming.Vandaag interpelleert de oppositie de federale minister van Financiën, Didier Reynders (MR), over de verzekeringspolis die de Delcredere-dienst toekende aan FN. Volgens de oppositie en volgens de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, Eddy Boutmans (Agalev), is die beslissing onregelmatig genomen. RS