Advertentie
Advertentie

Minister van Begroting Van Rompuy corrigeert Rekenhof

(tijd) - 'Het rapport van het Rekenhof bevestigt het structurele karakter van de sanering. De gedetailleerde opmerkingen worden echter net als vorig jaar opnieuw gekenmerkt door opvallende nauwkeurigheden en fouten.' Dat zegt minister van Begroting Herman van Rompuy in een reactie. Het Rekenhof stelt in zijn verslag dat de overheid in de eerste plaats aan de ontvangstenzijde saneert en dat het goede resultaat ook te danken is aan enkele trucs.Volgens Van Rompuy is het onjuist dat de regering gebruik heeft gemaakt van trucs, met name het uitstellen van betalingen en vroeger innen van ontvangsten. De technieken waarop het Rekenhof alludeert, gebeuren elk jaar. De ontvangsten die moeten worden doorgestort, worden echter opgenomen op de 'lei' . Het bedrag daarvan werd samen met het financieringstekort bekendgemaakt. Het bedrag op de lei steeg tussen 1993 en 1994 van 12,7 naar 16 miljard fr.