Minister van Cultuur wil hits

De Vlaamse gemeenschapsminister van Cultuur, Bert Anciaux, stelt een nieuwe popcampagne voor. Onder het motto Wij Willen Hits wil de Vlaamse overheid haar popbeleid en de (subsidie)mogelijkheden die het de Vlamingen biedt, beter bekend maken bij het publiek, en dan vooral in de popsector zelf, waar volgens de minister de hardnekkigste vooroordelen heersen.Tom Peeters