'Minister van Financien lijkt mij een droomjob'

(tijd) - Steve Stevaert, de voorzitter van de sp.a, brengt zijn partij verder in stelling om na de verkiezingen het leiderschap van de federale overheidsdienst Financien op te eisen. Tegelijk maakt hij duidelijk dat er, ondanks de veto's van de Franstaligen, tijdens de volgende regeerperiode wel degelijk stappen voor een verdere staatshervorming zullen worden gedaan. Bij de coalitievorming houdt hij alle deuren open, ook die naar CD&V.