Advertentie
Advertentie

Minister Van Parys wil tuchtrecht uit handen magistratuur nemen

(tijd) - Nadat ze al moest aanvaarden dat de buitenwereld haar zeg kreeg bij het aanwervings- en bevorderingsbeleid, zal de magistratuur ook moeten leren leven met zo'n externe inbreng bij de tuchtprocedures. Dat zegt Tony van Parys in een interview waarin hij een balans opmaakt van zijn eerste trimester als minister van Justitie. Van Parys hoopt tegelijk dat de magistratuur zal beseffen dat de geplande hervorming voor het gerecht 'een buitenkans' is, al is het maar omdat de 'hokjesmentaliteit' vervangen wordt door een groepsaanpak.Als gewezen lid van de commissie-Dutroux is Van Parys zelf niet verantwoordelijk voor de aanbevelingen van de commissie over de 'individuele verantwoordelijkheden' van de betrokken magistraten. Die delicate taak is doorgeschoven naar vice-premier Van Rompuy. Maar de minister van Justitie is alleszins tot het besluit gekomen 'dat de huidige procedures niet werken'. 'Voor het imago van de justitie is dat dodelijk. De impact van onze grote hervormingen is voor de mensen niet direct voelbaar. Zij zien dat er niet gereageerd wordt op een fout. Men besluit dan al snel dat het gerecht gewoon niet wil reageren. Daarom is het uiterst belangrijk dat men over een instrument beschikt dat het mogelijk maakt snel in te grijpen bij ernstige fouten of problemen. (...) Het is onmogelijk deze opdracht volledig over te laten aan magistraten die andere magistraten beoordelen.' Naar analogie met de Hoge Raad voor Justitie pleit Van Parys ook hier voor de oprichting van een orgaan dat zowel uit magistraten als buitenstaanders bestaat.