Minister wil regionalizering van ongewenst Brussels luchtverkeer

(tijd/belga) - De Brusselse gewestminister van leefmilieu Didier Gosuin wil het vrachtverkeer van Zaventem afleiden naar de regionale luchthavens. De vermeende geluidshinder en onveiligheid worden daarmee gewoon verplaatst, zo menen vertegenwoordigers uit de sektor. Maar vooral om financiële redenen dreigt het "plan' een doodgeboren kind te worden.