Ministerie ziet werkloosheid in 1999 verder dalen

(tijd) - Dankzij gunstige conjuncturele omstandigheden, meer geld om de werkgeversbijdragen te verlagen en het banenplan dat op vraag van Europa werd opgesteld, kan België in 1999 ruim 30.000 arbeidsplaatsen creëren. Omdat de beroepsbevolking op peil blijft, kan deze groei van werkgelegenheid bijna volledig worden omgezet in een daling van de werkloosheid. Volgens het ministerie van Arbeid betekent dit dat er volgend jaar ongeveer 27.000 of 5 procent werklozen minder zullen zijn dan vandaag.De vooruitzichten voor 1999 zijn wel minder optimistisch dan de resultaten die voor dit jaar worden verwacht. Het ministerie schat dat er volgend jaar 30.200 arbeidsplaatsen bijkomen, tegen 40.000 dit jaar. De vertraging van de werkgelegenheidsgroei zou een gevolg zijn van de lichte aarzeling in de economische groei. Positief is wel dat de toename van de werkgelegenheid zich volgens het ministerie niet alleen zal laten zien in de privé-bedrijven, maar ook in de publieke sector. In het eerste geval zal de verdere verlaging van de loonkosten zorgen voor een extra impuls. In het laatste geval mag een positieve invloed worden verwacht van de activering van de werkloosheidsuitkeringen. Dit jaar zouden dankzij die maatregel 6.500 dienstenbanen kunnen worden gecreëerd, volgend jaar zouden dat er nog 11.100 meer moeten zijn. Meer respect van zowel de private als openbare sector voor de stageverplichting kunnen zorgen dat jongeren sneller een plaatsje veroveren op de arbeidsmarkt.