Ministeriële kerstfuifjes in Italië worden opgedoekt

ROME (reuter) - In Italië wordt een punt gezet achter de jarenlange traditie van kerstfeestjes op de talrijke ministeries en andere overheidsdiensten. Wijzend op de noodzaak zoveel mogelijk geld te besparen, deelde premier Giuliano Amato via een telegram zijn ambtenarenapparaat mee alle plannen voor kerstfuifjes tijdens de komende weken op te bergen. Volgens een lid van het Italiaanse kabinet zullen hierdoor niet minder dan 5.000 feestjes sneuvelen.