Advertentie
Advertentie

Ministerraad keurt samenwerking tussen Electrabel en SPE goed

BRUSSEL (tijd) - De ministerraad gaf gisteren zijn fiat aan de overeenkomst tussen de privé-elektriciteitsproducent Electrabel en de openbare producent SPE om hun netten in een gezamenlijke onderneming onder te brengen. Ook al gaat het volgens sommige specialisten om een ongeoorloofde ekonomische machtskoncentratie, de betrokken partijen vonden het niet nodig de overeenkomst aan te melden bij de Europese kommissie.De overeenkomst tussen Electrabel voorziet in de inbreng van alle centrales opgericht na 1 januari 1993 in het gezamenlijk bedrijf CPTE (Koördinatie van de Produktie en het Transport van Elektrische energie). Beide partijen participeren in verhouding tot hun aandeel in het produktievermogen. Abstraktie makend van het marktaandeel van de zelfproducenten (een 5%), beschikt Electrabel op dit moment over een aandeel van 93,5% tegenover 6,5% voor SPE. Tussen beide bestaat een akkoord, gisteren overigens geformalizeerd in een koninklijk besluit, om het aandeel van SPE tegen 2005 op 15% te brengen.