Advertentie
Advertentie

Ministerraad keurt vandaag voor tientallen miljarden legeraankopen goed

(tijd) - De ministerraad keurt vandaag het Plan Middellange Termijn (PMT) 1996-1999 van Landsverdediging goed. In dat plan worden voor zo'n 40 miljard frank investeringen voor het leger vastgelegd, wat een gemiddeld jaarlijks investeringsritme van 16 procent van de totale begroting van Landsverdediging inhoudt. Maar enkel de schijf 1997, goed voor 12 miljard, zal vandaag echt vastgelegd worden. Voor 1998 en 1999 blijft een bijsturing mogelijk.Minister van Landsverdediging Jean-Pol Poncelet (PSC) heeft het PMT 1996-1999 vorig jaar al aan de ministerraad voorgelegd, maar de regering keurde toen enkel de schijf voor 1996 goed. Het plan in zijn geheel werd naar een werkgroep verwezen, die nu haar huiswerk af heeft. Volgens de werkgroep is het plan financieel haalbaar binnen de voor Landsverdediging opgelegde begrotingsinspanning. Het investeringsritme is immers herleid van het traditionele kwart van de totale defensiebegroting naar 16 procent. Voor 1997 werd de defensiebegroting zoals bekend bevroren op 97 miljard frank. In NAVO-verband is België met een investeringsritme van 16 procent na Luxemburg het zwakke broertje.