Ministerraad komt werkloze gehandicapten tegemoet

(belga) - De ministerraad keurde gisteren een koninklijk en een ministerieel besluit goed dat de rechten van gehandicapte personen moet verbeteren die in een beschermde werkplaats hebben gewerkt en die, omwille van hun statuut, een uitkering ontvangen die lager ligt dan het refertebedrag dat is vastgesteld in de algemene werkloosheidsreglementering. De betrokken groep omvat zo'n 14.000 personen, al worden slechts weinigen hiervan met volledige werkloosheid gekonfronteerd.