Advertentie
Advertentie

Ministers gaan akkoord met ontwerp-akkoorden over Zaïre

(tijd) - Het ministerieel komitee voor buitenlandse betrekkingen heeft gisteren de ontwerpteksten van de Zaïre-akkoorden goedgekeurd. Het akkoord over het Bilateraal Ontwikkelingsfonds werd nog niet aanvaard omdat hierover nog diskussie bestaat. De vraag is of het fonds al dan niet rechtstreeks leningen mag verstrekken. Over dit probleem wordt momenteel met de Zaïrezen onderhandeld.