Ministers moeten zelf besparingen voorstellen

Alle ministers zullen in de eerstvolgende dagen persoonlijk worden ontboden bij minister Schiltz van begroting. Deze verwacht van zijn kollega's konkrete voorstellen die tot besparingen kunnen leiden. Op het einde van de week zal Schiltz dan de voorlopige balans maken waarna de regering de nodige beslissingen zal moeten nemen om het begrotingstekort voor 1989 terug te dringen tot 7 procent van het BNP.