Advertentie
Advertentie

Ministers moeten zich hoeden voor propagandistische mededelingen

(tijd) - Vanaf 21 maart zijn regeringsmededelingen op de openbare omroep verboden. De federale en regionale regeringen moeten ook elke officiële mededeling of campagne die zich rechtstreeks tot de burger richt, vooraf melden aan de kontrolekommissie voor de verkiezingsuitgaven. Die gaat na of er geen verkapte vorm van propaganda in schuilt. De kommissie kan eventueel de kosten van de campagne aanrekenen als een persoonlijke verkiezingsuitgave van de betrokken minister.De praktijk van regeringsmededelingen als verkapte propaganda werd door de wet van 12 juli 1994 aan banden gelegd. Die wet verbood om gedurende de twee maanden voorafgaand aan de verkiezingen regeringsmededelingen uit te zenden op radio en TV (van de openbare omroep). Voordien bestond er reeds een sperperiode, maar die was beperkt tot 40 dagen.