Ministers oneens over effecthervorming vennootschapsbelasting

(tijd) - De hervorming van de vennootschapsbelasting zal volgens de federale minister van Begroting, Johan vande Lanotte (sp.a), de volgende twee tot drie jaar mogelijk meer, maar zeker niet minder geld in de staatskas doen belanden. De federale en Vlaamse regeringsleiders Guy Verhofstadt en Patrick Dewael verkondigden vorige week aan hun liberale achterban in Tongeren nog dat de hervorming tot lagere fiscale bijdragen voor de vennootschappen leidt.Ik heb de eerste minister zelf nog nooit horen zeggen dat de hervorming van de vennootschapsbelasting geld zou kosten aan de Staat, reageerde minister Vande Lanotte donderdag nog in de kamercommissie Financiën. Yves Leterme (CD&V) ondervroeg hem er over de uitlatingen van Verhofstadt en Dewael in Tongeren.Premier Verhofstadt suggereerde daar dat de hervorming in feite een verlaging van de belasting is. Hij zei: Wat de budgettaire neutraliteit van de operatie betreft, beste ondernemers en liberalen, kan ik u trouwens zeggen dat we grote marges hebben gehanteerd. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dewael was daarna duidelijker: De hervorming van de vennootschapsbelasting is niet budgettair neutraal.Volgens minister Vande Lanotte is het bijzonder moeilijk om de juiste invloed van de hervormingen op de inkomsten in te schatten omdat ook de evolutie van de economische prestaties de volgende jaren onduidelijk is. Ik ga ervan uit dat de operatie neutraal is. Maar ik sluit niet uit dat hervorming de eerste jaren een lichte opbrengst zal genereren die geleidelijk zal verdwijnen na twee of drie jaar. Zo zal het effect op een termijn van vijf tot zes jaar neutraal zijn, zei Vande Lanotte. Volgens de minister heeft de regering inderdaad marges ingebouwd. Maar die zullen veeleer tot hogere dan tot lagere inkomsten leiden tijdens de eerst volgende jaren.Indien de eerste minister zegt dat er marges worden genomen en dat iedereen weet wat hij daarmee bedoelt, dan kan hij alleen bedoelen dat de hervorming extra belastingopbrengsten kan opleveren en zeker niet dat dit kan leiden tot extra belastingenverlagingen, vroeg Leterme de minister. Vande Lanotte: Dat is juist. Ik zie niet in hoe hij dat anders zou kunnen concluderen. De mogelijke, maar niet zekere toename van de inkomsten uit de vennootschapsbelasting tijdens de eerste jaren na de invoering van de hervorming is volgens Vande Lanotte te wijten aan de gewijzigde fiscale regels voor de afschrijvingsregimes voor vennootschappen. RS