Ministers vragen stop op nieuwe OESO-leden

PARIJS (reuter) - De voogdijministers van de 27 lidstaten tellende Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) hebben woendag opgeroepen voorlopig geen landen meer tot de OESO toe te laten. De lopende toetredingsonderhandelingen met Slovakije, Zuid-Korea en Polen gaan wel gewoon door. In Parijs werd de voorbije twee dagen de jaarvergadering van de OESO gehouden.Ministers, onder wie Philippe Maystadt, drongen er op aan voorlopig geen toetredingsonderhandelingen te starten met nieuwe kandidaat-lidstaten. De OESO wil de nodige tijd om de recente opname van Hongarije, Tsjechië en Mexico te verwerken en om na te denken over haar rol in een wereld waar Aziatische niet-OESO-landen in toenemende mate een economisch belangrijke rol spelen. 'Te veel nieuwe lidstaten kunnen de werking van de organisatie in het gedrang brengen', zei Augusto Fantozzi, de Italiaanse minister van Buitenlandse Handel.