Minwaarden Gevaert drukken groepswinst Ibel

(tijd) - Ibel boekte een groepswinst van 76,2 miljoen fr. over de eerste helft van het lopende boekjaar 1991-92, die op 31 december werd afgesloten. Het is de eerste keer dat de dochterholding van Cobepa halfjaarlijkse groepsgegevens bekendmaakte. De intrinsieke waarde van het Ibel-aandeel bedroeg eind maart 2.985 fr. op basis van de beurskoers van Gevaert.