'Misbruik' van ziekteverzuim in Vlaams onderwijs flink hoger dan in Franstalig

(tijd) - Het aantal 'misbruiken' van het ziekteverzuim is in het Nederlandstalig onderwijs merkelijk hoger dan in het Franstalig: 13 à 15 procent tegenover 3 procent. Het verschil tussen beide cijfers is dermate groot, dat het waarschijnlijk toe te schrijven is aan een strengere controle in Vlaanderen.'Le Soir' publiceerde dinsdag de resultaten van de controle op het ziekteverzuim in het Franstalig onderwijs. Voor Vlaanderen waren de cijfers al eerder bekend. Sinds vorig jaar is die controle toevertrouwd aan een particulier bedrijf. In Vlaanderen gaat het om Plus-MC, in het Franstalige landsdeel om Med Consult.