Misbruiken werkloosheidsreglementen moeten streng bestraft worden

Er wordt te laks opgetreden tegen misbruiken en oneigenlijk gebruik van de werkloosheidsreglementeringen. Alleen een efficiënt kontrolesysteem en aangepaste reglementeringen kunnen dit verhinderen. De besparingen die uit deze aanpak voortvloeien, zullen voldoende zijn om de sociale korrekties te kompenseren die de verschillende ministers uit de sociale cel nu voorstellen. Dit zei adjunkt-direkteur Jan Van Holm van het sociaal departement van het VBO (Verbond der Belgische Ondernemingen) in een gesprek met de redaktie. Van Holm pleit ervoor dat in de werkloosheidsreglementering het verzekeringsbeginsel opnieuw zou primeren boven het solidariteitsbeginsel.