Advertentie
Advertentie

Miskende mobiliteitsproblemen

Voor het eerst wordt ons land tijdens de spitsuren geconfronteerd met veralgemeende fysische mobiliteitsbeperkingen. Onze oververzadigde en dichtgeslibde autowegen dwingen de automobilisten immers uit te wijken naar het primaire net, vervolgens naar het secundaire en tertiaire. Ten slotte kiest een laatste deel voor sluiproutes. De fysische capaciteitsgrenzen zijn bereikt. Ook het niet-spoorgebonden openbaar vervoer deelt in deze verzadiging.