Misleidende veelheid

Met als titel Platform 8 wordt voor de tweede keerin Brussel een concertreeks gehouden die een ruimer beeld van hedendaagse muziekuitingen moet geven. Ditmaal worden alle concerten in één dag voorgesteld op vier verscheidene locaties, zodat je, geheel naar de geest van de tijd, moet zappen. Er worden in de programmatie grosso modo drie lijnen in de hedendaagse muziek ontwaard: de traditionele volksmuziek (!), jazz en nieuwe genoteerde muziek. Waarom men de aangeboden concerten onder één noemer wil plaatsen, is mij een raadsel. Je kan uit het aanbod wel een boeiend traject puren.In La Tentation brengt Sine Qua Non, het percussieduo van Dimitri Dumon en Paul Pasquier, naast twee werken van Bart Quartier en Clapping Music van Steve Reich, ook eigen composities. Nog in dezelfde zaal brengt het strijktrio Cantoreggi-Suys-Hallynck twee creaties, Trio for strings van Koen Dejonghe en Dorce for string trio van Peter Swinnen. Ze besluiten met het strijktrio in b-mineur van Franz Schubert. In de Fiocco-hall van de studios van de Munt is het uitkijken naar het Finse Tempera-strijkkwartet en de klarinettist Roeland Hendrikx. Tempera brengt eerst de Kreutzer Sonata van Janacek. Daarna voeren ze samen met Hendrickx het klarinetkwintet van Piet Swerts op. Eveneens in de Fiocco-hall treedt het percussietrio Triatu aan met werk van Lysight, Goeyvaerts, De Mey, Nuyts, Cauberghs, Xenakis en weerom Quartier. Ook brengt het Flanders Trumpet Quartet werk van een van hun leden, Peter Lejaeghere, naast composities van Van Landeghem, Van Cleemput, Huylebroeck, Wauters en Nuyts.Het hoogtepunt van de dag is wellicht het concert in het Kaaitheater van het Ictus Ensemble & Bl!ndman Kwartet. Met als titel Denkbeeldig Oosten opent het Ictus Ensemble zijn concertseizoen met twee creaties. Van Fabrizio Cassol creëren ze From Innocence to Influence voor strijksextet. Cassol kennen we vooral als voorman/saxofonist van Aka Moon. Met dit trio vatte Cassol een speurtocht aan om de jazztraditie in het bijzonder en de westers muzikale traditie in het algemeen te verrijken met muzikale aspecten uit andere culturen. Aanvankelijk legden ze zich toe op de orale muzikale traditie, vooral de polyritmiek ervan, van de Aka-pygmeeën, waaraan ze hun naam ontleenden. Door hun latere reizen naar Indië kreeg Cassols muziek een nieuwe wending. De korte polyritmieën werden verlaten voor lange complexe ritmische periodes. In het hier gebrachte strijksextet speelt Cassol met vertragingen en opschortingen, lichte glissandi en micro-intervallen. Ook voor Riccardo Nova is de invloed van de percussiemuziek van Karnataka, Zuid-Indië belangrijk. Sinds 1993 verblijft hij er jaarlijks om de plaatselijke percussionisten samen te werken. Zijn muziek heeft fundamenteel zijn wortels in de westerse klassieke traditie maar vindt ook aansluiting met techno-muziek. Van hem brengt het Ictus Ensemble de oeropvoering van Drones voor strijksextet, percussie en electronics. Samen met het Blindman saxofoonkwartet sluiten ze de avond af In C. Dit werk van Riley uit 1964 bood een nieuw formeel muzikaal concept aan gebaseerd op repetitieve patronen en heeft als zodanig veel invloed uitgeoefend op componisten als Steve Reich, Philip Glass en John Adams, een groep componisten die later als minimalisten werden omschreven. Voor Riley was In C een duidelijke aanzet om afstand te nemen van de strikt westerse academische muziek en zich toe te spitsen op aspecten van de Indische muziek.Verder staan er nog concerten van Mike Del Ferro, Julien Lourau, Zürcher Klaviertrio, Trio Trad en Haugaard & Hoirup op het programma.Platform 8 heeft plaats op verscheidene locaties in Brussel. Kaarten: 02/507.82.00 Infi: www.festival.beMahler en Van HoveIn het kader van de reeks Mahlers Wunderhorn brengt het Vlaams Radio Orkest o.l.v. Yoel Levi Gustav Mahlers Symfonie nr. 4 in G (1899-1900) en de wereldcreatie van Luc van Hoves Symfonie nr. 3.De titel van de reeks is wat misleidend. In de voorgaande concerten met Mahlers Todtenfeier (1888), Lieder eines fahrenden Gesellen (1884) en Symphonie nr. 1 in D-Dur (1884) is het verband met de bekende verzameling volkspoëzie Des Knaben Wunderhorn wat toevallig. Met deze vierde symfonie is dat anders. In grote mate levert de bundel inspiratie voor de symfonieën nr. 2, 3 en 4 waarin telkens een Wunderhorn-lied werd geïntegreerd. In de hier gebrachte vierde symfonie is dat Das himmlische Leben, een lied dat al in 1892 door Mahler werd geschreven, en hier verwerkt wordt in de finale. In zekere zin kan je de instrumentale delen als een commentaar op de gedichten interpreteren. Mahlers vierde symfonie geldt als een van zijn meest intieme en optimistische orkestwerken. Luc van Hove schreef zijn derde symfonie in opdracht van het Vlaams Radio Orkest waarvan hij composer in residence is. Instrumentale en absolute muziek staan in zijn werk centraal. Een verwijzing naar eigen ervaringen of een filosofische beschouwing vindt men bijna nooit. Hoewel hij in zijn toonspraak onmiskenbaar modernistisch is - hij vertrekt steeds vanuit de gelijkwaardige behandeling van de twaalf tonen - is Van Hoves vormbehandeling duidelijk met de traditie verbonden. Voor dit werk zocht de toondichter inspiratie in de negentiende-eeuwse symfonische traditie waarin het ideaal van de symfonie als coherent muzikaal bouwwerk voorop staat. Hijzelf verwoordt het zo: Het belangrijkste doel is een zinvolle en spannende muzikale compositie, een logisch en coherent muzikaal netwerk, waarin elk moment, elke seconde, vooruit- of terugwijst naar andere momenten binnen de compositie.Luc van Hove en Gustav Mahler door het Vlaams Radio Orkest o.l.v. Yoel Levi op 29/9 om 20u in de Concertzaal De Bijloke in Gent. Kaarten en inlichtingen: 09/233.77.88, info@festival-van-vlaanderen.be of www.festival.beSamenstelling: Peter-Paul DE TEMMERMAN