Missie Instituut voor Kredietmanagement uitgebreid

Het Instituut voor Kredietmanagement (IKM) van de Vlerick Leuven Gent Managementschool krijgt als voormalig Impulscentrum voor Kredietmanagement niet enkel een nieuwe naam maar ook een nieuwe missie. In plaats van te fungeren als onderzoekscentrum ten behoeve van de aangesloten leden zal het Instituut voor Kredietmanagement voortaan vooral kennis opbouwen en verspreiden over kredietmanagement. Dat betekent dat de doelgroep van bedrijven voor wie het instituut zal werken, fors uitgebreid wordt, zegt directeur Ludo Theunissen, die van bij het begin betrokken is bij dit project.Het IKM krijgt vijf pijlers: toegepaste vorming voor zowel startende als gevorderde kredietmanagers, netwerking tussen kredietmanagers, dienstverlening, forumvorming en toegepast onderzoek. Het onderdeel vorming krijgt veel aandacht. Als onderdeel van de Vlerick Leuven Gent Management School (VLGMS), kan het IKM vanzelfsprekend niet voorbij aan zijn vormende opdracht. Voor de professionalisering van het beroep van kredietmanager kan nog veel gedaan worden, luidt het. De opleidingen omvatten een reeks voordrachten over actuele kredietmanagementthemas zoals faillissementsvoorspelling, researchworkshops (zoals prestatiemeting), bespreking van resultaten van onderzoek, beste praktijken, basisopleidingen, een kredietmanagementcongres en een opleidingsprogramma.Een aantal onderdelen van dit plan zijn nog in voorbereiding, beklemtoont Ludo Theunissen. Het langlopend opleidingsprogramma wordt op post-academisch niveau georganiseerd vanaf 2003 binnen het kader van de VLGMS. Voor de basisopleiding zal voortgebouwd worden op de kennis en ervaring van de Academy for Credit Management (ACM), een initiatief van handelsinformatiebedrijf Graydon. Het is de bedoeling dat de ACM vanaf 2002 wordt geïntegreerd in het IKM. Graydon is samen met kredietverzekeraar Gerling-Namur en factoring- en kredietmanagementbedrijf IFB prime foundation partner van het IKM. Kredietverzekeringsmakelaar Crion is foundation partner.NetwerkingVoor de netwerking richt het IKM zich op samenwerking en ervaringsuitwisseling door de leden. Dat contact wordt totstandgebracht door een ledenboek, vormingsactiviteiten en de verkiezing van een kredietmanager van het jaar. De forumvorming is bedoeld om met standpunten namens de kredietmanagers uit te pakken tegenover de overheid of derden. In ons land bestaat geen organisatie die namens de kredietmanagers standpunten verdedigt. Het vroegere Impulscentrum nam bijvoorbeeld een standpunt in over het gerechtlijk akkoord. Op die weg willen wij voortgaan, zegt Theunissen.De dienstverlening wordt toegespitst op de organisatie van een website voor informatieverstrekking en discussie, op de verspreiding van documentatie over kredietmanagement, en op benchmarking (onderlinge prestatiemeting). Voor het toegepaste onderzoek volgt het IKM vier paden: vragenlijstonderzoek, researchworkshops, cijfermatig onderzoek over de markt en andere aspecten van het kredietmanagement en onderzoek over de inzet van de balanced scorecard in kredietmanagement.Behalve de prime foundation en foundation partners, die een wezenlijke financiële en operationele bijdrage leveren aan de werking van het instituut, zal het IKM nu ook gewone betalende leden en researchleden aannemen. Aan de gewone leden wordt een basisdienstverlening aangeboden, terwijl de researchleden betrokken worden bij de onderzoeksprojecten (en de resultaten als eerste begunstigde kunnen gebruiken) en ook recht hebben op individuele begeleiding.Instituut voor Kredietmanagement, Vlerick Leuven Gent Management School, Eva Parmentier, Bellevue 6, 9050 Gent, fax 09/210.97.51.