Mitsubishi Bank verlaagt winstvooruitzichten

TOKIO (reuter) - Mitsubishi Bank deelde mee dat ze de vooropgestelde nettowinst voor het boekjaar 1990-1991 verlaagt tot 120 miljard yen. In juni werd nog gerekend op een winst van 135 miljard yen. Voor de periode 1989-1990 bedroeg de nettowinst nog 138,45 miljard yen. De vooropgestelde winsten vóór belastingen (245 miljard yen tegenover 301,26 miljard yen bij de vorige schatting in juni) en de te verwachten inkomsten werden ook naar omlaag aangepast. Een woordvoerder schreef deze daling toe aan de hogere rentetarieven. De nettowinst tussen begin maart en eind september daalde tot 57,64 miljard yen, een daling van 28,3 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar.