Mitsubishi Electric koopt Apricot

LONDEN (reuter) - Apricot Computers bereikte een voorwaardelijk akkoord met Mitsubishi Electric Corp over de verkoop van zijn computerhardware-afdeling aan de Japanse groep. De verkoopprijs bedraagt 39 mln. pond. De divisie zal de naam Apricot Computers blijven dragen en fungeren als een onderafdeling van Mitsubishi Electric UK. De afdeling haalde in het boekjaar 1988-89 een omzet van 70,76 mln. pond. De winst voor belastingen en groepsaftrek bedroeg 2,49 mln. pond. Apricot Computers zelf zal zijn naam veranderen in ACT Group en zich koncentreren op de ontwikkeling van zijn software en diensten.