Mitterrand vraagt spoedige grondwetsaanpassing

BRUSSEL (tijd) - De Franse president Fran¸ois Mitterrand heeft het Franse parlement gevraagd de Franse grondwet aan het verdrag over de Europese Unie aan te passen. Indien voor die grondwetsherziening in het Franse parlement de vereiste meerderheid van drievijfde niet gevonden wordt, sluit Mitterrand een referendum niet uit.