MIVB ziet klantenbestand met 7,7 procent groeien

(tijd) - De Brusselse openbare vervoersmaatschappij is er voor de tweede keer in evenveel jaar in geslaagd meer passagiers te vervoeren, vernam de redactie. De MIVB telde over 2001 ongeveer 183 miljoen ritten of reizigers en dat is een groei met 7,7 procent. In 2000 was er ook al een toename met 6,9 procent. In de periode 1995-1999 moest de vervoersmaatschappij gecumuleerd nog 2 procent klanten inleveren.Ook de Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn pakte eerder met goede resultaten uit.Een jaar geleden haalde de MIVB-directie de economische groei en de toename van het aantal controles aan als mogelijke verklaringen voor de plotse ommekeer. Maar dat zijn factoren die in 2001 niet meer gespeeld kunnen hebben, zegt Steven Vanackere, de adjunct-directeur-generaal van de MIVB, in een reactie op die cijfers. De hogere frequentie bij trams, bussen en vooral metrolijnen heeft wel een belangrijke rol gespeeld, meent Vanackere.Dat de zogenaamde preferentiële tarieven van doorslaggevend belang zijn geweest, ontkent Vanackere. Bij De Lijn spreekt men van derdebetalerscircuit. Het gaat om extra goedkope tarieven voor bepaalde sociale groepen waarbij de rest van de kostprijs wordt bijgepast door het Brusselse gewest. Dergelijke vervoersbewijzen kenden wel een sterke groei, maar die wordt gecompenseerd door het verlies van tickets tegen normale prijzen, zegt Vanackere.Dat steeds meer werkgevers tussenbeide komen in het betalen van het stedelijk vervoer van hun werknemers, heeft de verkeerscijfers ook gunstig beïnvloed, vertelt de adjunct-directeur-generaal. Over de evolutie van de ontvangsten wenste hij nog geen uitspraak te doen, maar die zou niet achterblijven bij de groei van het aantal reizigers. GUM