mobiel Met de juiste banden naar de autokeuring

(tijd) - Sinds enkele maanden worden bij de autokeuring de banden nauwkeurig in het oog gehouden. Vroeger kreeg je twee weken de tijd om banden met te weinig profieldiepte te vervangen; voor andere afwijkingen gold een waarschuwing. Dat is veranderd. Ook andere factoren leiden nu tot 'een knip', tot verrassing van sommige automobilisten.