Mobiele bellers zijn gierzwaluwen, uilen, duiven, mussen, spreeuwen of pauwen

(tijd) - Mobiele bellers kunnen worden opgedeeld in zes gebruikerstypes. Dat leert de gedragsstudie On the Mobile van de bekende Britse cultuuronderzoekster Sadie Plant. Zij vergeleek de types met vogels en meer bepaald met gierzwaluwen, uilen, duiven, mussen, spreeuwen of pauwen. Plant bracht in negen steden in oost en west de grote invloed van de mobilofoon in kaart. Dat leidde ook tot de vaststelling dat mobiel bellen mannen op termijn communicatiever zal maken.