Mobiele multimediadiensten goed voor 2.800 miljard frank in 2005

(tijd) - Nog voor het einde van dit jaar wordt in Europa beslist over de standaarden voor de UMTS, de derde generatie van mobilofoons. Dat is een jaar vroeger dan voorzien. Vanaf het jaar 2002 zullen de eerste 'onbeperkte' multimediadiensten via het mobilofoonnetwerk worden aangeboden aan het grote publiek. Het meest optimistische scenario van de Europese Commissie, een wereldmarkt voor mobiele multimediadiensten van 70 miljard ecu (2.800 miljard frank) in het jaar 2005, wordt met de dag realistischer.Vandaag kent de tweede generatie van mobilofoons een wereldwijde doorbraak. Europa doet het daarbij schitterend. Het was in het dossier van de mobilofonie vooruitziend en koos jaren geleden voor een enkele standaard. De GSM-mobilofonie was geboren. De standarisering droeg bij tot het wereldwijd succes. Enkel op de Amerikaanse markt zit mobilofonie nog in een ondergeschikte positie ten opzichte van de CDMA-technologie die daar wordt gebruikt.