Advertentie
Advertentie

Mobiliteitsdiscussie rijdt zich vast in pre-electoraal klimaat

(tijd/belga) - De mobiliteit in het algemeen en het Brussels Gewestelijk Expressnet (GEN) in het bijzonder worden prioritaire dossiers in de volgende legislatuur. In de politieke coulissen wordt inmiddels al druk overlegd hoe een en ander zal worden gefinancierd. Dat in de eerste plaats aan de automobilist wordt gedacht, lijdt geen twijfel. Maar ook automobilisten zijn kiezers, en ze zijn talrijk. Vandaar dat de beslissingen pas genomen zullen worden na de verkiezingen, en ook voorstellen tot na die verkiezingen worden ingeslikt.De federale minister van Verkeer Michel Daerden (PS) lanceerde vorige week het voorstel om de voor het woon-werkverkeer bestaande fiscale aftrek van 6 frank (0,15 euro) per autokilometer af te schaffen. Hierdoor zou niet alleen het autogebruik ontmoedigd worden, met de opbrengst zouden mobiliteitsverhogende projecten gefinancierd kunnen worden.