Mobiliteitsgroei pas afgeremd rond 2005

Diskussies omtrent de te verwachten ontwikkeling van de mobiliteit behandelen meestal slechts de uiterlijke verschijningsvorm ervan. De essentie zelf van de mobiliteit wordt over het hoofd gezien. De probleemstelling dient in feite te starten met een onderzoek naar het wezen van de mobiliteitsbehoefte en met de analyse van de onderliggende determinanten. Wil men dieper doordringen en een beleid ter zake uitstippelen, dan kan dat niet anders dan dit te doen op basis van de analyseresultaten op gevaar af maatregelen te nemen die het fenomeen niet beïnvloeden, versterken of verstikkend werken.