Moboetoe werpt de handdoek

(van onze correspondent)