Modaal Belgisch gezin betaalde in 1990 één miljoen frank belastingen

(tijd) - De Belgische bevolking heeft in 1990 in totaal 86,3 miljard dollar of omgerekend 2.850 miljard frank belastingen betaald. Dat komt neer op ruim 285.000 fr. per hoofd van de bevolking. Een gezin met twee kinderen betaalde dat jaar dus gemiddeld ruim 1 miljoen fr. belasting in de vorm van inkomstenbelastingen, bijdragen voor sociale zekerheid, BTW en aksijnzen en vermogensbelasting.