Modern kuuroord wordt steeds meer

(van onze verslaggever) CONTREXEVILLE (tijd) - Nu de moderne geneeskunde oprukt met zijn strikte regels van objektiviteit en direkte relaties tussen ziekte en remedie, wordt soms argwanend naar de klassieke kuuroorden gekeken. Zij blijven omgeven met een waas van mystiek. De kracht en de universele werking van mineraal water is niet altijd in een Cartesiaanse logika te vatten. Toch doen sommige oorden nu heel wat moeite om resultaten en ervaringen van de moderne geneeskunde in hun programma's te integreren. Zo blijven zij ook aan de poort van de 21ste eeuw meer dan geloofwaardig. Contrexéville is op dat vlak voorbeeld en voorloper tegelijk. Tien jaar geleden startte het kuuroord Contrexéville met een zeer originele formule, de "Forfait Ligne'.