Moderne wiskunde

Het Wetstratees is een neologisme rijker: het konvergentieplan. De nieuwe term heeft ook al de nodige afleidingen: konvergentiemaatregelen en zelfs een konvergentieheffing. In het raam van de Europese Monetaire Unie zijn de lidstaten verplicht hun onderliggende ekonomieën tegen 1996 te laten "konvergeren'. In het Belgische geval betekent dat in de eerste plaats het bijsturen van de uit de hand gelopen overheidsbegroting.