Modernizering Fina Raffinaderij Antwerpen een maand vroeger klaar dan gepland

(reuter/tijd) - Het diepkonversieprojekt van Petrofina zal al op 1 oktober gebruiksklaar zijn. Dat is een maand vroeger dan gepland, ondanks de staking van een maand eerder dit jaar. De bouw van de 'Atmosferische Residu Ontzwavelingseenheid' (ARDS) zal midden augustus afgewerkt zijn. Een en ander verklaarde Piere van den Wouwer, Petrofina's planning manager, in een interview met het persagentschap Reuters. Bij Petrofina zelf was gisterenavond niemand bereikbaar voor kommentaar hieromtrent.Het diepkonversieprojekt (of 'Fuel Oil Upgrading Project') van Petrofina komt neer op een totale investering van 26 miljard frank (het initiële budget bedroeg zelfs 29 miljard). De ARDS-technologie biedt aan de Fina Raffinaderij Antwerpen een drietal voordelen: de konversie van ongeveer een kwart van de voedingstoffen in lichte hoogwaardige produkten, zoals onder meer benzine en gasolie; een substantiële vermindering van het zwavel- en metaalgehalte in het verwerkte residu; de aanzienlijke verbetering van de kwaliteit van de voeding van de katalytische kraakeenheid (in zo'n katalytische kraakeenheid wordt met behulp van een katalysator distillaat omgezet, 'gekraakt', in lichte produkten.