Modernizering Mirage en Leopard met nieuwe globalizatie voorwaardelijk goedgekeurd

(tijd) - Het Ministerieel Komitee voor Ekonomische en Sociale Koördinatie (MKESK) heeft vrijdag het licht op groen gezet voor de al einde juli afgesproken modernizering van de Mirages en de Leopardtanks. Binnen het MKESK is dat op aandringen van de vice-premiers Dehaene en Schiltz echter expliciet gekoppeld aan de herziening tegen eind dit jaar van de kompensatiedossiers inzake aankoop van Volvo- vrachtwagens en F-16's. Ook de nieuwe globalizatie waardoor het aantal programma's werd opgetrokken van 11 naar 21 is voorwaardelijk goedgekeurd. De globale herschikking van het middellange-termijnplan inzake legerbestellingen is naar een werkgroep gestuurd. Op 24 maart van dit jaar keurde de regering het middellange-termijnplan voor legerbestellingen goed maar tijdens het zomerkonklaaf werd al afgesproken om het ritme ervan te vertragen. Dat moest een 2,5 miljard fr. opbrengen door verminderde ordonnanceringen in 1990.