Moeder Sidro haalt 155,2 mln. fr. winst

(tijd) - De energieholding Sidro heeft haar boekjaar, dat uitzonderlijk slechts zes maanden duurde, op 31 december 1991 afgesloten met een gekonsolideerde nettowinst van 90,9 miljoen frank. Het ging vooral om courante resultaten. In de twaalf maanden voordien had Sidro 235,8 miljoen nettowinst, waarvan 214 miljoen courante winst. Het moederbedrijf had in het afgesloten boekjaar een nettowinst van 155,2 miljoen (177,1). In dat bedrag zitten 53,4 miljoen courante winst en een meerwaarde, gerealizeerd op een verkoop aan een dochter. Bij de vergelijking van de cijfers van beide "boekjaren' moet rekening worden gehouden met het feit dat een belangrijk deel van de recente courante winst bestond uit dividenden die opgestreken werden in de eerste helft van het voorbije kalenderjaar. De raad van bestuur zal de aandeelhouders voorstellen een nettodividend van 40 frank uit te keren, de helft van het normale jaardividend.