Advertentie
Advertentie

Moeder waarom spelen wij?

Er is 52 miljoen te vergeven in de sector van het teksttheater, 22 miljoen voor de kleine gezelschappen en 30 miljoen voor de drie grote repertoiregezelschappen, tenminste als ze artistiek willen samenwerken. Want dat is nu het ordewoord: samenwerken. Het zal de lezer in deze tijden van subsidieschaarste dan ook niet verwonderen dat het gonst van de samenwerkingsgeruchten in de theaterwereld. De wereld is volgens Vondel immers een schouwtoneel, maar welke rol speelt elkeen en wat is zijn deel?